Rozwój duchowy

Postanowiłem napisać osobny artykuł poruszający bardzo ważne zagadnienie jakim jest rozwój duchowy. Każdy człowiek, który poważnie myśli o samorozwoju powinien wziąć na warsztat również to zagadnienie. W prawdzie napisałem już jeden artykuł, który nosi nazwę osobisty rozwój, jednak uważam, że warto poświęcić nieco więcej miejsca na zagadnienia dotyczące naszej duchowości, o której tak mało się wspomina na stronach o rozwoju.

Jest wiele różnych definicji rozwoju duchowego, nie jest moim zamiarem przytaczanie ich tutaj. Chcę jednak zwrócić uwagę na pewne elementy wspólne różnych definicji. Pamiętajmy, że rozwój duchowy to nie to samo co duchowość (duchowość może być np. katolicka, żydowska itp).Rozwój duchowy ma na celu rozkwit życia wewnętrznego człowieka, jego celem jest doświadczyć więzi z wyższą od nas rzeczywistością. Rozwój duchowy ma otworzyć drogę do rzeczy, które wykraczają poza nasze pojmowanie. Duchowy rozwój jest nieustannym podnoszeniem jakości życia.

duchowy rozwoj

Rozwój duchowy wielu ludziom kojarzy się z celibatem, ubóstwem, odosobnieniem… Dla innych wiąże się z ucieczką z tego świata, odgrodzeniem od „pokus”… Dla mnie rozwój duchowy wiąże się z rozwojem najważniejszych dla nas wartości takich jak miłość, piękno, radość, wolność, harmonia…, z podnoszeniem jakości życia, a przede wszystkim z budowaniem relacji z Bogiem i urzeczywistnianiem Boga w życiu.

Praca nad własną duchowością pomaga nam osiągnąć wewnętrzną harmonię, poczucie spójności wewnętrznej, poczucie obfitości i dostatku. Pozwala nam zrozumieć naszą naturę oraz zbliżyć się do naszego Stwórcy.

Dlaczego tak ważna jest duchowość?

Osoby, które nie wierzą w Boga, albo odrzucają duchową naturę człowieka, pewnie będą sceptycznie patrzeć na to, co tutaj piszę. Jednak myślę, że większość z nas zgodzi się z twierdzeniem, że istota ludzka potrzebuje od życia czegoś więcej niż tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb. Nasze ludzkie umysły wykraczają poza pożywienie, rozmnażanie się i schronienie. Gdybyśmy się ograniczyli tylko do tych trzech potrzeb, to odczulibyśmy, że brakuje w naszym życiu spełnienia.

Gdy się rozwijamy, to osiągamy pewien stopień intelektualnej dojrzałości i nie przestajemy szukać dalej, czegoś więcej. Podświadomie zdajemy sobie sprawę, że jest coś więcej i aktywnie do tego dążymy. Czytamy nowe książki, słuchamy wywiadów, bierzemy udział w szkoleniach i pokazach filmowych… Wchłaniamy kolejne dawki informacji i analizujemy je.

rozwoj duchowyJak już wcześniej wspomniałem rozwój duchowy a duchowość to nie to samo. Są to pojęcia związane ze sobą, ale nie są tym samym.

Duchowość obejmuje wszystko to, co jest związane z duchem: czyli filozofię, religię, idee, wartości itd. Nie wszystko to jest rozwojem. Rozwój to konkretne działania. Przyjmowanie czegoś na wiarę nie jest rozwojem duchowym. Jeżeli bezkrytycznie przyjmiemy do swojego życia czyjś punkt widzenia, nie przeanalizujemy go i nie ustosunkujemy do niego własnego światopoglądu – to będzie to jedynie bierne przyjmowanie. Z tego może wynikać chociażby to, że religia niekoniecznie musi wiązać się z rozwojem duchowym. Dopiero podjęcie działania polegającego na analizowaniu otrzymywanych informacji może być określane mianem rozwoju. Innymi słowy rozwój duchowy ma miejsce, gdy  zwiększamy wiedzę i zrozumienie poszczególnych elementów rzeczywistości, jednocześnie nie tracąc z pola widzenia większej całości.

Duchowość to ta sfera, w której człowiek stawia sobie pytania o to kim jest i po co żyje. Jest ona zatem zdolnością do odkrycia i zrozumienia tajemnicy człowieka i sensu jego życia. Dopóki człowiek nie rozwinie w sobie sfery duchowej, dopóty nie może zająć dojrzałej postawy wobec siebie, świata i życia.

Co to więc jest rozwój duchowy? To wszelkie działania, które podejmujemy w celu uszlachetnienia własnej wewnętrznej natury, to poszukiwanie ostatecznego kształtu swojego serca, umysłu i ducha poprzez odkrywanie tajemnic wszechświata. Rozwój duchowy polega na poszerzaniu naszej świadomości oraz moralności.

Jeszcze słowo na temat religijności. To pojęcie również ściśle wiąże się z duchowością i rozwojem duchowym. Rozwój duchowy umożliwia odkrycie odpowiedzialnego stylu życia zgodnie z naturą człowieka i jego najgłębszymi aspiracjami, natomiast religijność umożliwia zrealizowanie takiego stylu życia w praktyce. Aby zbudować dojrzałą religijność musimy pracować nad swoją duchowością. Rozwój duchowy nie jest procesem spontanicznym. Aby świadomie i odpowiedzialnie kierować własnym życiem musimy zatroszczyć się o pogłębiony rozwój duchowy. Nasze potrzeby duchowe nie są tak krzykliwe i widoczne jak te odczuwane przez człowieka potrzeby emocjonalne i cielesne. Religijność, czyli praktykowanie duchowości pozwala nam je odkryć i rozwijać.

Na koniec słowo na temat współczesnego człowieka.

W dzisiejszych czasach głównym pragnieniem człowieka jest przede wszystkim dobrobyt. Człowiek za wszelką cenę dąży do dobrobytu. Chcemy mieć więcej pieniędzy, chcemy mieszkać w lepszym domu, jeździć lepszym samochodem, czy też lepiej się ubierać. Chodzi nam o dobrobyt materialny.

Zapominamy o tak zwanym dobrobycie duchowym, który objawia się tym, że chcemy być lepszymi ludźmi, chcemy bardziej kochać i być kochanym, chcemy lepiej żyć, a nie tylko więcej mieć. Dziś im bardziej bogacimy się materialnie tym bardziej biedniejemy duchowo. Jest to bardzo niebezpieczne ponieważ istnieje tutaj pewien paradoks. Im bardziej człowiek staje się biedny duchowo, tym bardziej nie potrafi posługiwać się dobrobytem materialnym. Ludzie i narody rozpadają się i niszczeją, gdy stają się coraz bardziej biedni duchowo.

Dlatego tak ważny jest rozwój duchowy, czyli troska o dobrobyt duchowy, a nie tylko materialny, ponieważ ten drugi nie wystarcza człowiekowi do tego, aby w pełni być szczęśliwym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge